ช่อธนบัตรดอกไม้ ช่อแบงค์ดอกไม้ ช่อเงิน ช่อแบงค์รับปริญญา ช่อเงิน ช่อดอกไม้รับปริญญา พับเงิน พับธนบัตร บริการส่งถึงมือท่านทั่วกรุงเทพ และส่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ EMS

   

ช่อธนบัตรดอกไม้ แจกันธนบัตร กระเช้าธนบัตร มากมายหลายแบบ 

เหมาะกับทุกเทศกาล ยินดีทั้งผู้ให้ ถูกใจทั้งผู้รับ 

 

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ พร้อมรายละเอียดและราคา

 

   

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 001

                                                        มูลค่าธนบัตร                   510   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                        ค่าทำ                             500   บาท

                                                        รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1010   บาท

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 003

                                                         มูลค่าธนบัตร                    750   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                              500   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      1250  บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 045

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              600     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1500     บาท


 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 004

                                                     มูลค่าธนบัตร                   750      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1250     บาท 


 

  รหัส 005  ราคา   1300  บาท

 ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 005

                                                     มูลค่าธนบัตร                    600      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      1400     บาท 

 

  

 ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 024

                                                     มูลค่าธนบัตร                   300      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       800     บาท 

 

     

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 006

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1400     บาท 

 

   

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 008

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2400     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 009

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2100     บาท 

  

 


    
ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 007

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้    2000     บาท    

    ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 017

                                                     มูลค่าธนบัตร                  480      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            700      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้   1180      บาท 

 


 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 010

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้    2000     บาท 

                                                     

 

                                                                       ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 002

                                                         มูลค่าธนบัตร                   2400   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                               800   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3200   บาท 

 

 

     


 
ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 011

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              800       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2300       บาท 

 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 043

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1500    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              800     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2300     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 033

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1800      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ   12 ดอก                900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2700     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 034

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2550      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3550     บาท     

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 013

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1900     บาท  

 

    

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 014

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1800      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2800     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 015

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              900       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3150      บาท 

 

 

                                                                      ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 015

                                                         มูลค่าธนบัตร                    2550   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                              1050   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้       3600  บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 042

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2370      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3370     บาท  

 


          


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 016

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3250     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 041

                                                     มูลค่าธนบัตร                    2370      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       3370     บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 019

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3800      บาท 

 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 044

                                                     มูลค่าธนบัตร                    3000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                                800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3800      บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 022

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3250     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 023

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3750      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     4950     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 031

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1200     บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ + เฟอเรโร่            1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2200     บาท ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 018

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      5700     บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 037

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3600      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     4500     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 038

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000    บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3250     บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 039

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     5500     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 040

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 025

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      5500     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 046

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4080      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ 24 ดอก                1400     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     5480     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 027 

                                                     มูลค่าธนบัตร                   7500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1400     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     8900     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 026

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 028

                                                     มูลค่าธนบัตร                    7500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1400      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       8900      บาท 


                                                       

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 020

                                                     มูลค่าธนบัตร                  15000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                                800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     15800     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 029

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 032

                                                     มูลค่าธนบัตร                   9900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1700     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     11600    บาท 

 

    

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 035

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4950      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1700      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      6650     บาท  

 

   

                                                                      ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 012

                                                         มูลค่าธนบัตร                    7500    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                               2500   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      10000   บาท 

 

 


แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 001

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2000     บาท  

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 005

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300     บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000     บาท กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 008

                                                     มูลค่าธนบัตร                     630      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      1530      บาท 

 


กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 002

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900       บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2100     บาท 

 

                                                  

 กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 007

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1950      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1200     บาท

                                                     รวมมูลค่า                     3150    บาท  

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 003

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300     บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000    บาท  

กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 004

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000      บาท 

 

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 006

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1380      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2580      บาท 

 

 

       

 

  

 

       

 

          

 

        

 

       

 

     

 

  

 

 

    

 

   

 

   

 

       

 

     

 

      

 

     

 

 

           

 

         

  

  

 

 

     

 

 

      

 

     

 

    

 

ติดต่อ Gift4mylove  คลิกที่นี่ดูวิธีการคำนวณราคา  คลิกที่นี่ สนใจช่อธนบัตรดอกไม้ ตามสไตล์คุณ คลิกที่นี่ดูขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า  คลิกที่นี่

 ดูวิธีการรับสินค้า    คลิกที่นี่

ดูช่อแบงค์ 20 คลิกที่นี่      ดูช่อแบงค์ 50   คลิกที่นี่           ดูช่อแบงค์ 100 คลิกที่นี่       ช่อแบงค์รวม คลิกที่นี่ 

ช่อแบงค์ 500-2000 คลิกที่นี่            ช่อแบงค์ 2000 - 5000 คลิกที่นี่           ช่อแบงค์ 5000 ขึ้นไป คลิกที่นี่

 

 

Visitors: 270,823