ช่อธนบัตรดอกไม้ ช่อแบงค์ดอกไม้ ช่อเงิน ช่อแบงค์รับปริญญา ช่อดอกไม้รับปริญญา พับเงิน พับธนบัตร ช่อเฟอเรโร่ รอชเชอร์ ช่อช็อคโกแลต สวยงาม ของขวัญให้แฟน และคนที่คุณรัก บริการส่งถึงมือท่านทั่วกรุงเทพ และส่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ EMS

 

                  

                  

 

 

 

 

                              

                       คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ พร้อมรายละเอียดและราคา

 

   

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 001

                                                        มูลค่าธนบัตร                   510   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                        ค่าทำ                             500   บาท

                                                        รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1010   บาท

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 003

                                                         มูลค่าธนบัตร                    750   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                              500   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      1250  บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 045

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              600     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1500     บาท

 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 004

                                                     มูลค่าธนบัตร                   750      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1250     บาท 

 

  รหัส 005  ราคา   1300  บาท

 ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 005

                                                     มูลค่าธนบัตร                    600      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      1400     บาท 

 

  

 ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 024

                                                     มูลค่าธนบัตร                   300      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       800     บาท 

 

     

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 006

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1400     บาท 

 

   

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 008

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2400     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 009

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2100     บาท 

  

 


    
ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 007

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้    2000     บาท 

 

   

 

    ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 017

                                                     มูลค่าธนบัตร                  480      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            700      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้   1180      บาท 

 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 010

                                                     มูลค่าธนบัตร                 1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             500     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้    2000     บาท 

                                                     

 

                                                                       ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 002

                                                         มูลค่าธนบัตร                   2400   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                               800   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3200   บาท 

 

 

     


 
ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 011

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              800       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2300       บาท 

 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 043

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1500    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              800     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2300     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 033

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1800      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ   12 ดอก                900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2700     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 034

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2550      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3550     บาท     

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 013

                                                     มูลค่าธนบัตร                   900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     1900     บาท  

 

    

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 014

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1800      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2800     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 015

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              900       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3150      บาท 

 

 

                                                                      ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 015

                                                         มูลค่าธนบัตร                    2550   บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                              1050   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้       3600  บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 042

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2370      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3370     บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 016

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3250     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 041

                                                     มูลค่าธนบัตร                    2370      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       3370     บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 019

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3800      บาท 

 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 044

                                                     มูลค่าธนบัตร                    3000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                                800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      3800      บาท  

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 022

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3250     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 023

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3750      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     4950     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 031

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1200     บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ + เฟอเรโร่            1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     2200     บาท 

 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 037

                                                     มูลค่าธนบัตร                   3600      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     4500     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 038

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2250      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000    บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     3250     บาท 

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 039

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     5500     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 040

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200       บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 025

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1000     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      5500     บาท 

 


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 018

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      5700     บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 046

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4080      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ 24 ดอก                1400     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     5480     บาท  

 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 027 

                                                     มูลค่าธนบัตร                   7500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1400     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     8900     บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 026

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 028

                                                     มูลค่าธนบัตร                    7500      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1400      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้       8900      บาท 


 

                                                       


ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 020

                                                     มูลค่าธนบัตร                  15000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                                800      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     15800     บาท ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 029

                                                     มูลค่าธนบัตร                   6000      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      7200      บาท 

 

  

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 032

                                                     มูลค่าธนบัตร                   9900      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                              1700     บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้     11600    บาท 

 

    

ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 035

                                                     มูลค่าธนบัตร                   4950      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1700      บาท

                                                     รวมมูลค่าช่อดอกไม้      6650     บาท  

 

   

                                                                      ช่อแบงค์ดอกไม้ รหัส 012

                                                         มูลค่าธนบัตร                    7500    บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                         ค่าทำ                               2500   บาท

                                                         รวมมูลค่าช่อดอกไม้      10000   บาท 

 

 


แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 001

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               800      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2000     บาท  

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 005

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300     บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000     บาท กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 008

                                                     มูลค่าธนบัตร                     630      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      1530      บาท 

 


กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 002

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1200      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                               900       บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2100     บาท 

 

                                                  

 กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 007

                                                     มูลค่าธนบัตร                  1950      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                            1200     บาท

                                                     รวมมูลค่า                     3150    บาท  

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 003

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300     บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000    บาท  

กระเช้าแบงค์ดอกไม้ รหัส 004

                                                     มูลค่าธนบัตร                   2700      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1300      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      4000      บาท 

 

 

แจกันแบงค์ดอกไม้ รหัส 006

                                                     มูลค่าธนบัตร                   1380      บาท  (1 ดอกใช้ 3 ใบ)

                                                     ค่าทำ                             1200      บาท

                                                     รวมมูลค่า                      2580      บาท 

กระเช้าเฟอเรโร่ ตุ๊กตาหมี

 

  

 

กระเช้าเฟอเรโร่  12 ลูก พร้อม ตุ๊กตาหมีคู่รัก ราคา  1600 บาท

 

     

กระเช้าเฟอเรโร่  7 ลูก พร้อมตุ๊กตาหมี ราคา 1200 บาท

 

ช่อตุ๊กตา ราคาพิเศษ


    

ช่อตุ๊กตา 11 ตัว 950 บาท (มีจำนวนอย่างละช่อ กรุณาสอบถาม)

 

 

ช่อตุ๊กตา 11 ตัว ช่อยาว 850 บาท (มีจำนวนอย่างละช่อ กรุณาสอบถาม)

 

   

ช่อดอกไม้ 100 ดอก ขนาดใหญ่   950 บาท (มีจำนวนอย่างละช่อ กรุณาสอบถาม)

 

โปรโมชั่น 

ช่อเฟอเรโร่ 6 ลูก + ตุ๊กตาหมีคู่รัก 

 

  

 

ช่อเฟอเรโร่ 6 ลูก  +ตุ๊กตาหมีคู่รัก (โปรโมชั่น)  990 บาท


ช่อเฟอเรโร่ พร้อมส่ง

คลิ๊กดูรายละเอียดที่รูป 

 

    

 

ช่อเฟอเรโร่ 6 ลูก สีแดง ราคา 450 บาท

 ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญวันรับปริญญา,

    

 ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 3 ลูก สีแดง ราคา 500 บาท

ของขวัญวันวาเลนไทน์


    

  ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 3 ลูก สีม่วง ราคา 500 บาท

ของขวัญวาเลนไทน์

    

 ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 3 ลูก สีน้ำตาล ราคา 500 บาท

ของขวัญให้แฟน

    

 ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 3 ลูก สีชมพู ราคา 500 บาท

ของขวัญให้แฟน

    

  ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 3 ลูก สีฟ้า ราคา 500 บาท

ช่วงวาเลนไทน์ 2016 สินค้าชนิดนี้หมดแล้วค่ะ

ของขวัญให้แฟน

    

  ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 7 ลูก สีแดง ราคา 850 บาท

ของขวัญคนพิเศษ,

    

   ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 7 ลูก สีม่วง ราคา 850 บาท

ของขวัญวันพ่อ,ของขวัญวันแม่รอบ

    

   ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 7 ลูก สีน้ำตาล ราคา 850 บาท

ของขวัญปีใหม่

       

   ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 7 ลูก สีชมพู ราคา 850 บาท

ของขวัญเซอไพรส์แฟน

    

   ช่อเฟอเรโร่ตุ๊กตาหมี 7 ลูก สีฟ้า ราคา 850 บาท

,ของขวัญวันเกิด

    

   ช่อเฟอเรโร่ 10 ลูก สีแดง ราคา 800 บาท

ของขวัญวันครบรอบ

    

  ช่อเฟอเรโร่ 10 ลูก สีน้ำตาล ราคา 800 บาท

 ของขวัญรับปริญญา

    

  ช่อเฟอเรโร่ 15 ลูก  ราคา 950 บาท

ของขวัญวันวาเลนไทน

    

 

ช่อเฟอเรโร่ 18 ลูก  ราคา 1200 บาท

 

      

   ช่อเฟอเรโร่ 20 ลูก สีชมพู  ราคา 1100 บาท

ของขวัญให้แฟน,ของขวัญคนพิเศษ,

    

 ช่อเฟอเรโร่ 20 ลูก สีฟ้า  ราคา 1100 บาท

ของขวัญวันพ่อ,ของขวัญวันแม่,

    

ช่อเฟอเรโร่ 21 ลูก สีน้ำตาล  ราคา 1100 บาท

ของขวัญปีใหม่,

    

ช่อเฟอเรโร่ 21 ลูก สีแดง  ราคา 1100 บาท

ของขวัญเซอไพรส์แฟน

      

ช่อเฟอเรโร่ 21 ลูก สีม่วง  ราคา 1100 บาท

,ของขวัญน่ารัก,

    

ช่อเฟอเรโร่ 21 ลูก สีชมพู  ราคา 1100 บาท

วาเลนไทน์,วันวาเลนไทน์

    

 ช่อเฟอเรโร่ 21 ลูก สีฟ้า  ราคา 1100 บาท

ของขวัญวันเกิด

  

 

ช่อเฟอเรโร่ 24 ลูก สีแดง  ราคา 1200 บาท

 

     

ช่อเฟอเรโร่ 24 ลูก สีน้ำตาล ราคา 1200 บาท

 

   

ช่อเฟอเรโร่ 25 ลูก สีน้ำตาล  ราคา 1250 บาท

 

         

 ช่อเฟอเรโร่ 35 ลูก สีน้ำตาล-แดง  ราคา 1300 บาท

ของขวัญวันครบรอบ  

     

 ช่อเฟอเรโร่ 35 ลูก สีขาว-แดง  ราคา 1300 บาท

 ของขวัญรับปริญญา

     

 ช่อเฟอเรโร่ 35 ลูก สีม่วง-ขาว  ราคา 1300 บาท

ของขวัญวันรับปริญญา

       

 ช่อเฟอเรโร่ 31 ลูก สีแดง  ราคา 1350 บาท

ของขวัญวันวาเลนไทน์

    

 ช่อเฟอเรโร่ 31 ลูก สีม่วง  ราคา 1350 บาท

ของขวัญวาเลนไทน์

     

  ช่อเฟอเรโร่ 31 ลูก สีฟ้า  ราคา 1350 บาท

ของขวัญให้แฟน

    

  ช่อเฟอเรโร่ 31 ลูก สีชมพู  ราคา 1350 บาท

,ของขวัญคนพิเศษ

        

  ช่อเฟอเรโร่ 50 ลูก สีน้ำตาล  ราคา 2000 บาท

วาเลนไทน์,วันวาเลนไทน์

    

   ช่อเฟอเรโร่ 50 ลูก สีแดง  ราคา 2000 บาท

,ของขวัญวันเกิด,ของขวัญวันครบรอบ   


  

 

         

 

               

 

ดูช่อแบงค์ 20 คลิกที่นี่      ดูช่อแบงค์ 50   คลิกที่นี่      ดูช่อแบงค์ 100 คลิกที่นี่       ช่อแบงค์รวม คลิกที่นี่ 

ช่อแบงค์ 500-2000 คลิกที่นี่          ช่อแบงค์ 2000 - 5000 คลิกที่นี่          ช่อแบงค์ 5000 ขึ้นไป คลิกที่นี่

ติดต่อ Gift4mylove  คลิกที่นี่

สนใจช่อธนบัตรดอกไม้ ตามสไตล์คุณ คลิกที่นี่

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้

ดูวิธีการรับสินค้า    คลิกที่นี่

Visitors: 185,544